2020-07-13

IZJAVA povjerenika za ljudska prava (Ombudsmen) Republike Azerbajdžan o prosvjedu u vezi s ponovnim kršenjem prekida vatre i pokušajem provokacije od strane oružanih snaga Armenije tijekom pandemije, koji su rezultirali ljudskim gubicima

  Kao što je poznato, sustavno kršenje primirja od strane oružanih snaga Armenije, neprestana granatiranja pograničnih područja Republike Azerbajdžan, uključujući mjesta boravka civilnog stanovništva, uzrokuju smrt vojnog osoblja i civila. Armenske vojne provokacije na državnoj granici Azerbajdžana su u toku, a događaji posljednjih mjeseci postali su jasan dokaz tome.

   Kao rezultat ratnih zločina koje Armenija još uvijek nastavlja činiti, grubo se krše ljudska prava zajamčena međunarodnim dokumentima, uključujući Ženevske konvencije (1949), i taj trend se nastavlja.

     Sa žaljenjem napominjem da Armenija, koja nije napustila svoju agresivnu i osvajačku politiku, nastavlja provokacijske, rezultirajuće gubicima akcije u različitim smjerovima, kršeći time prekid vatre, čak i za vrijeme sadašnje pandemije, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila u vezi sa širenjem koronavirusa novog tipa (COVID-19).

  Tako, počevši od podneva 12. srpnja 2020., jedinice armenskih oružanih snaga, opet grubo kršeći primirje, pucale su na položaje oružanih snaga Azerbajdžana i pokušale ofenzivu kako bi zauzele položaje u smjeru regije Tovuz koja graniči s Armenijom.

  Nepoštivanje od strane Armenije rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 822, 853, 874 i 884, rezolucija Opće skupštine UN-a o okupiranim teritorijima Azerbajdžana, usvojenim 2006. i 2008.godine, poziva UN-a, WHO-a i drugih utjecajnih međunarodnih organizacija u vezi s pandemijom, ignoriranje normi i načela međunarodnog prava, neprekidne agresivne i invazivne provokativne akcije od strane Armenije, koje grubo krše osnovna ljudska prava, uključujući pravo na život, stvaraju opasniju situaciju u regiji, a takve akcije međunarodne organizacije i miroljubive države trebale bi osuditi te prema Armeniji primijeniti ozbiljne sankcije.

  Treba posebno napomenuti da kršenje prekida vatre od strane okupacijske armenske vojske čak i tijekom pandemije i nastavak provokativnih akcija dodatno pogoršavaju životne uvjete ljudi koji žive u zoni sukoba. Vrijedi podsjetiti da je prije nekog vremena generalni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao na globalno primirje i u tom kontekstu zaustavio oružane sukobe i zaštitio prava izbjeglica i interno raseljenih osoba koje su postale njihove žrtve. Nesumnjivo, akcije Armenije, koja nastavlja oružane provokacije u uvjetima prekida vatre i pandemije, koji su postali globalni problem, zajedno s očiglednim nepoštivanjem međunarodnog prava i principa humanizma, također su znak nepoštivanja i zanemarivanja višenavedenog poziva generalnog tajnika UN-a Antonia Guterresa.

  Pozivam međunarodnu zajednicu, posebno ugledne međunarodne organizacije, uložiti odgovarajuće napore u poduzimanje potrebnih koraka i hitnih mjera za oslobođenje priznatih od UN-a okupiranih teritorija naše republike, odgovarajuću procijenu zločina koje je Armenija počinila u Azerbajdžanu i spriječavanje kršenja međunarodnog prava, te obnovu povrijeđenih, kao rezultat sukoba u Nagorno-Karabahu, temeljnih prava i sloboda naših sunarodnjaka.

Sabina Aliyeva

Povjerenik za ljudska prava

(Ombudsmen) Republike Azerbajdžan

 

 

13 srpnja 2020.

 

Apel je upućen generalnom tajniku UN-a, Vijeću sigurnosti UN-a, Visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Visokom povjereniku UN-a za pitanja izbjeglice, UN-ovom Vijeću za ljudska prava, čelnicima UNICEF-a, UNESCO-a, europske Unije, Vijeća Europe, OESS-a, međunarodnim i europskim institucijama ombudsmena, Asocijaciji ombudsmena Azije, Organizaciji islamske suradnje i Asocijaciji Ombudsmena država članica ove organizacije, Neovisnoj stalnoj komisiji za za ljudska prava pri Organizaciji islamske suradnje, Europskoj mreži ombudsmena za prava djece, Međunarodnom uredu za mir, ombudsmenima različitih zemalja i nacionalnim institucijama za ljudska prava, veleposlanstvima Republike Azerbajdžan u inozemstvu i stranih zemalja u našoj republici, dijasporskim organizacijama Azerbajdžana

 

Search in archive