Informacije o tome kako aplicirati za vizu u Republiku Azerbajdžan

Radno vrijeme Konzularnog ureda je od ponedjeljka do petka

od 10:00h do 12:00h

Vrste viza

Ulazne vize se izdaju samo za jednokratni ili višekratni ulaz.

 • Jednokratni ulaz (valjanost od 3 do 90 dana)
 • Višekratni ulaz (vrijedi do 5 godina)

Tranzitne vize se izdaju samo za jednokratni ili dvokratni ulaz.

 

Putem viznog sustava Asan (e-visa) je  moguće podnijeti zahtjev za jednokratnu vizu s rokom valjanosti do 30 (trideset) dana, koja se može dobiti u roku od 3 (tri) dana. ASAN Visa je najpovoljniji i najjeftiniji način za dobivanje vize za Republiku Azerbajdžan. 

Sada stranci također imaju priliku za dobivanje hitne jednokratne vize za Republiku Azerbajdžan s rokom valjanosti do 30 (trideset) dana u roku od 3 (tri) sata bez obzira na neradne dane i praznike.

 

Dodatne informacije molimo potražiti na  www.evisa.gov.az

 

Službena viza (link)

Poslovne, radne, obrazovne, kulturne, sportske i turističke vize (link)

Privatna viza (link)

Tranzitna viza (link)

 

NAPOMENA: Prema Sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžan o olakšavanju izdavanja viza ukida se naknada za obradu zahtjeva za vizu za sljedeće kategorije osoba:

 • Za bliske rođake: bračnog druga, djecu, roditelje, bake i djedove, unuke  građana EU-a koji zakonito borave na teritoriju Republike Azerbajdžan.
   
 • Za članove službenih izaslanstava.
   
 • Za učenike, studente, postdiplomce i prateće nastavnike koji putuju u edukativne svrhe.
   
 • Za osobe s invaliditetom i osobe koje ih prate (ako je potrebno).
   
 • Za sudionike u međunarodnim sportskim događajima.
   
 • Za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim aktivnostima.
   
 • Za osobe koje putuju iz humanitarnih razloga (hitno medicinsko liječenje, pogreb i slično).
   
 • Za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju u svrhu obrazovanja i osposobljavanja, sudjelovanja na seminarima i konferencijama.
   
 • Za umirovljenike.
   
 • Za djecu mlađu od 12 godina.
   
 • Za novinare i tehničko osoblje.

 

 

Search in archive