2020-02-12

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ministarstvo gospodarstva Republike Azerbajdžan otvara poziv na podnošenje prijava za sudjelovanje na međunarodnom sajmu kupaca, koji će se održati od 16. do 21. svibnja 2020. godine.

Datum održavanja: 16. - 21. svibnja 2020. godine
Maksimalni broj učesnika: 10
Rok rješavanja pristiglih prijava: 19. ožujka 2020.

Ciljane grupe proizvoda i dobara na sajmu kupaca:

• Prehrambena industrija;
• Proizvodnja vina i alkoholnih pića.

Ciljana tržišta pokrivena sajmom:

• Njemačka;

• Poljska;

• Hrvatska;

• Austrija;

• Mađarska.

Troškove sudjelovanja na sajmu kupaca u Republici Azerbajdžan za odabrane inozemne prijavitelje – smještaj, međunarodni zračni i domaći prijevoz (osim taxi prijevoza), prevoditeljske usluge, najam mjesta za sastanke i opreme – podmiruje Ministarstvo gospodarstva Republike Azerbajdžan.

Sudionici sajma bit će odabrani na konkurentnoj osnovi.

Organizator odabira i sajma: Ministarstvo gospodarstva Republike Azerbajdžan – Azerbajdžanska fondacija za promociju izvoza i ulaganja (AZPROMO).

Izbor prijavljenih sudionika održat će se u sjedištu AZPROMO, 13. ožujka 2020. na temelju „Kriterija za odabir stranih sudionika na sajmu kupaca”, odobrenoga od strane Kabineta ministara Republike Azerbajdžan.

Zainteresirani prijavitelji dužni su fondaciji AZPROMO dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Prijavu;

• Potpisani dokument “Uvjeti sudjelovanja na sajmu kupaca”;

• Kopiju putovnice osobe koja će zastupati tvrtku kupca sudionika;

• Informacije o tvrtki kupca i njezinim kupovnim kapacitetima.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 28. veljače 2020. na naslov:

Azerbaijan Export and Investment Promotion Fundation (AZPROMO)
Baku Business Center
Neftchilar ave. 32
Baku, AZ1000
Azerbaijan

Kontakti za daljnje informacije:

Samira Mammadova
AZPROMO – General Affairs Manager of the Department of Administrative Affairs
Tel: +99412 5980147/48 (extension 120)
E-mail: samira.mammadova@azpromo.az

Elchin Kazimov
AZPROMO – Project manager of Department of Export Promotion
Tel: +99412 5980147/48 (extension 143)
E-mail: elchin.kazimov@azpromo.az

Aybeniz Memishova
AZPROMO – Project manager of Department of Export Promotion
Phone: +99412 5980147/48 (extension 124)
E-mail: aybeniz.memishova@azpromo.az 

Search in archive