2019-01-22

Natječaj za fotografe: Fotografi istine

Fondacija za mlade Republike Azerbajdžan (Azərbaycan Gənclər Fondu / Azerbaijan Youth Foundation) i “Justice for Khojaly” International Awareness Campaign objavljuju natječaj “Fotografi istine” (Truth Photographers) za fotografe.

Osnovni cilj ovog projekta je kroz fotografsku zabilježbu mladih i talentiranih fotografa širiti istinu o stanovnicima grada Khojaly koji su preživjeli genocid koji se dogodio 1992. godine. Projekt se održava od 15. do 20. veljače 2019. godine.

Zaintresirani fotografi mogu se prijaviti na stranici http://youthfoundation.az/truthinphotos. Natječaj je otvoren do 5. veljače 2019. godine.

10 odabranih fotografa bit će pozvani da otputuju u Khojaly kako bi se sreli s preživjelim svjedocima genocida. Od fotografa se traži da po povratku u domovinu organiziraju izložbe fotografija koje će snimiti.

Sve troškove putovanja i boravka podmiruje Fondacija za mlade Republike Azerbajdžan.

Više možete saznati na contact info@justiceforkhojaly.org ili office@youthfoundation.az

Search in archive