2017-07-05

No:181/17, Komentar Hikmata Hajiyeva, glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbajdžan o situaciji na bojištu i ubojstvima i ranjavanjima azerbajdžanskih građana kao rezultata napada armenskin oružanih snaga.

4. srpnja, kao rezultat ciljanog i namjernog napada na civile i civilne objekte u selu Alkhanli, azerbajdžanska regija Fizuli, od strane aemenskih oružanih snaga s 82 i 120 milimetarskim merzerima i teškim granatama, Sahiba Guliyeva (rođena 1967) i njena dvogodišnja unuka Zahra Guliyeva su preminule. Sarvinaz Guliyeva (rođena 1965), također civil, ranjena je, a civilni su objekti pretrpjeli veliku štetu. Izražavamo duboku sućut obiteljima i rođacima žrtava, te želimo brz oporavak ranjenima.

Rezultat  navedenih provokacija od strane Armenije, ubojstva starije žene i njene dvogodišnje unuke i ranjavanje civila, te oštećenje civilnih objekata, ne predstavlja ništa drugo doli čina vandalizma i još jednom potvrđuje terorističku prirodu države Armenije.

 

Armenija je provodila sistematizirane, namjerne i ciljane napade na civilno stanovništvo, uključujući, između ostalih, i žene, djecu i starije stanovnike naseljenih područja oko bojišta.

 

Armenski direktni i namjerni napadi na azerbajdžanske civile i civilne objekte predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnih humanitarnih i ljudskih prava, pogotovo Ženevske konvencije iz 1949, Dodatnog protokola I, Konvencije o pravima djece i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Nakon posjeta direktora OSCE Minsk grupe regiji, svaki put kada direktori i međunarodne organizacije pozovu na promjene statusa quo okupacije kroz neizbježne i ozbiljne pregovore, Armenija započne s plitkim i opaki provokacijama poput namjernih i ciljanih ubojstava civila, uključujući i djecu.

 

Azerbajdžan neumorno ponavlja međunarodnoj zajednici kako je primarni razlog tenzija i incidenata na bojišnici i glavna zapreka rješavanju konflikta upravo nezakonita prisutnost armenskih oružanih snaga na okupiranom području Azerbajdžana.

 

Odgovor armenskog vojno-političkog vodstva na pozive OSCE Minsk grupe i međunarodnih organizacija da se ponovno uključi u korisne razgovore o konfliktu jest brutalna ubojstva i ranjavanje civila, te ponovno demonstrira nužnost da direktori OSCE Minsk grupe moraju zahtijevati od Armenije da povuće svoje trupe iz okupiranog područja Azerbajdžana u skladu s normama i principima međunarodnog prava i relevantnim odlukama i rezolucijama međunarodnih organizacija, te promijeni status quo okupacije.

 

Odgovornost za trenutnu nastalu situaciju u potpunosti pada na vojno-političko vodstvo Armenije.

Search in archive