Izdavanje putovnica

Informacije za podnositelje zahtjeva za izdavanje putovnice

Veleposlanstvo Azarbejdžana ne izdaje putovnice. Međutim, mi pružamo pomoć u obnovi isteklih putovnica preko Konzularnog odjela Ministarstva vanjskih poslova Azerbajdžana.

Istekla azarbajdžanska putovnica NE MOŽE biti produžena.

U postojeće putovnice NIJE moguće dodavati stranice.


Kako podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice

Prilikom podnošenja zahtjeva za novu putovnicu podnositelji zahtjeva trebaju dostaviti dokumente u Konzularni odjel Veleposlanstva. One se zatim prosljeđuju na rješavanje u Konzularni odjel Ministarstva vanjskih poslova Azerbajdžana i čim nova putovnica bude izdana ona se vraća u Veleposlanstvo u Zagreb. Za dobivanje nove putovnice obično je potrebno od dva do četiri mjeseca.

Preporučamo podnositeljima zahtjeva da dokumente za obnavljanje / zamjenu putovnice dostave u Konzularni odjel Veleposlanstva OSOBNO. Dokumenti također mogu biti poslani običnom, preporučenom ili registriranom poštom.

Kada su dokumenti vraćeni od strane Veleposlanstva putem posebne / registrirane dostave odgovarajuće Poštanske potvrde se čuvaju od strane Konzularnog odjela u razdoblju od jednog mjeseca.

Veleposlanstvo Republike Azarbejdžan ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljene ili ukradene putovnice. Međutim, gubitak bilo kojeg dokumenta treba biti prijavljen, Veleposlanstvo će pružiti pomoć u njihovom pronalaženju dostavom relevantnih podataka i poštanskih potvrda vlasnicima dokumenata o kojima je riječ.

 

Zahtjevi za obnovu putovnice

Podnositelji su dužni dostaviti sljedeće:

1. Isteklu putovnicu (original)

2. Dvije (2) fotokopije istekle putovnice u (stranice: 2, 3, 4, 5 i 35)

3. Četiri mat fotografije za putovnicu dimenzije 3x4 cm (u boji)

4. Zahtjev (prilog 2)

5. Pismo upućeno Veleposlanstvu za obnovu putovnice (prilog 3)

6. Ispunjeni obrazac 118A (ne potpisivati)

7. Dokaz boravka

8. Rodni list, potvrdu o krvnoj grupi, fotokopiju putovnice roditelja i pismo suglasnosti od strane roditelja za one koji podnose zahtjev prvi put.

 

Azerbajdžanski državljani koji imaju niže navedeni imigracijski status nemaju pravo na obnovu putovnice putem Veleposlanstva te se trebaju vratiti u Azerbajdžan na temelju hitne putne isprave i podnijeti zahtjev za nove putovnice OSOBNO u Ministarstvo unutarnjih poslova:

1. Istekla radna viza

2. Istekla studentska viza

3. Istekla boravišna viza

4. Istekla turistička viza

Napomena: konzularna pristojba u iznosu od 40 azerbajdzanskih manata Agenciji za putovnice Ministarstva unutarnjih poslova treba biti uplaćena u Azerbajdžanu od strane srodnika / predstavnika podnositelja zahtjeva, a potvrda o uplati treba biti dostavljena u Konzularni odjel Ministarstva vanjskih poslova ( +99412 596 93 48 ). Obnova isteklih putovnica provodi se prema odluci Konzularnog odjela Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova. Rok za dobivanje novih putovnice može varirati od dva do tri mjeseca. Preporučamo osobnim predstavnicima podnositelja zahtjeva da upute upit u Konzularni odjel Ministarstva vanjskih poslova vezano uz napredovanje zahtjeva za obnovu putovnice.

 

Izgubljene i ukradene putovnice

Azerbajdžanski građani gubitak putovnice trebaju prijaviti u Konzularni odjel Veleposlanstva. Nositelji putovnice trebaju odmah prijaviti krađu putovnice u najbližoj policijskoj postaji i dobiti policijski zapisnik o gore navedenom. Prijave bez policijskog zapisnika ne mogu se razmotrati od strane Veleposlanstva. Također je potrebna lječnička potvrda o krvnoj grupi podnositelja zahtjeva.

Search in archive