Dokumenti za izdavanje vize

Važna obavijest: Zbog tehničkih razloga Veleposlanstvo je privremeno obustavilo izdavanje viza.

Kako bi posjetili Azerbajdžan, do daljnjeg, molimo aplicirati za elektronsku vizu na www.evisa.gov.az.

Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti.

 

Putem viznog sustava Asan (e-visa) je  moguće podnijeti zahtjev za jednokratnu vizu s rokom valjanosti do 30 (trideset) dana, koja se može dobiti u roku od 3 (tri) dana. ASAN Visa je najpovoljniji i najjeftiniji način za dobivanje vize za Republiku Azerbajdžan

Sada stranci također imaju priliku za dobivanje hitne jednokratne vize za Republiku Azerbajdžan s rokom valjanosti do 30 (trideset) dana u roku od 3 (tri) sata bez obzira na neradne dane i praznike.

Dodatne informacije molimo potražiti na

 www.evisa.gov.az

 

Radno vrijeme Konzularnog ureda je od ponedjeljka do petka

od 10:00h do 12:00h

Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako podnijeti zahtjev za vizu u Republiku Azerbajdžan

Od 15. listopada 2010. strani državljani koji putuju u Azerbajdžan mogu dobiti ulazne vize po dolasku u Azerbajdžan u sljedećim slučajevima:

1. Na temelju odredaba propisanih relevantnim bilateralnim međuvladinim sporazumom s Republikom Azerbajdžan;

2. Na temelju službenog poziva predsjednika, premijera, predsjednika Milli Medžlisa (Parlamenta), šefa administracije predsjednika Republike Azerbajdžan i predsjednika Ali Medžlisa (Vrhovne skupštine) Autonomne Republike Nakhchivan;

3. Na temelju službenog poziva Predsjednika ustavnih i vrhovnih sudova, glavnog tužitelja, pravobranitelja, predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva, čelnika ministarstava i državnih povjerenstava Republike Azerbajdžan;

4. Osoblje diplomatskih misija, konzulata i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Azerbajdžan i članovi njihovih obitelji, kao i strani državljani koji putuju u Azerbajdžan s posebnom diplomatskom misijom;

5. Strani državljani koji putuju u Azerbajdžan s ciljem rješavanja izvanrednih situacija nakon službenog odobrenja od strane Ministarstva za izvanredne situacije Republike Azerbajdžan;

6. U slučaju smrti članova obitelji koje žive u Republici Azerbajdžan (na temelju smrtovnice).

Vrste viza

Ulazne vize se izdaju samo za jednokratni ili višekratni ulaz.

- Jednokratni ulaz (valjanost od 3 do 90 dana)

- Višekratni ulaz (vrijedi do 2 godine)

Trajanje postupka obrade zahtjeva za izdavanje vize je do 15 kalendarskih dana. U pojedinim slučajevima vremensko razdoblje za donošenje odluke može se produžiti do 30 kalendarskih dana.

Tranzitne vize se izdaju samo za jednokratni ili dvokratni ulaz

Uvjeti za izdavanje vize

(Ispunjeni obrazac molimo ispisati i priložiti zajedno s drugim dokumentima)

 • Dvije (2) nove fotografije za dokumente dimenzije 3x4 cm
   
 • Putovnica, važeća najmanje tri (3) mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Azerbajdžana
   
 • Kopija glavne stranice putovnice
   
 • Pozivno pismo (sa žigom i potpisom)
   
 • Kopija Potvrde o upisu tvrtke u odgovarajući Registar, izdana od strane nadležnog tijela Republike Azerbajdžana 
   
 • Potvrda rezervacije karte
   
 • Dokaz o uplati pristojbe za izdavanje vize, ovjeren od strane banke (za bankovne detalje pogledajte dio "Konzularne pristojbe")

Osim toga, ako je razlog putovanja:

Poslovni: Pozivno pismo (sa žigom i potpisom) i identifikacijski broj poreznog obveznika (VÖEN) relevantne organizacije;

Turistički: ovjereno i potpisano službeno pismo-potvrda rezervacije iz hotela i rezervacija karata;

Privatni: pozivno pismo  zajedno s kopijom azerbajdžanske osobne iskaznice (şəxsiyyət vəsiqəsi), ako pozivajuća osoba je državljanin Republike Azerbajdžan; pozivno pismo zajedno s preslikom dozvole za privremeni boravak na teritoriju Republike Azerbajdžan, ukoliko pozivajuća osoba je strani državljanin;

Tranzit: kopija vize treće zemlje, ukoliko je ona potrebna i potvrda registracije vozila; ako je način putovanja zrakoplov ili vlak - kopija karte.

Uz sve zahtjeve za sve vrste viza bi trebalo biti priloženo pozivno pismo od stranke pozivatelja u Azerbajdžanu

Pisani zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:

Za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka te ime bračnog druga i djece u pratnji pozvanog lica ukoliko je to relevantno.

Za fizičku osobu koja upućuje poziv: ime, prezime i adresu uz fotokopiju njegove / njezine nacionalne osobne iskaznice.

Za pravne osobe, tvrtke ili organizacije koje upućuju poziv: puni naziv i adresu i

a) ako je zahtjev izdan od strane organizacije ili uprave, ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala.

b) ukoliko stranka pozivatelj je pravna osoba ili tvrtka, matični broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo.

Mogu biti potrebni i dodatni dokumenti.

Počevši od 15. ožujka 2013. u Azerbajdžanu se primjenjuje novi turistički e-vizni sustav.


Za više informacija:  http://azerbaijan.travel/en/pages/138

Plaćanje konzularnih pristojbi

Uplata konzularne pristojbe može biti izvršena u bilo kojoj poslovnici Zagrebačke banke. Potvrdu o uplati treba dostaviti u Veleposlanstvo.

Bankovni račun Veleposlanstva (za uplate konzularnih pristojbi), Zagrebačka banka, broj računa: 1501061730

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IBAN: HR6823600001501061730

Napominjemo da Veleposlanstvo ne prihvaća plaćanje gotovinom ili kreditnim/debitnim karticama.

Naknade Veleposlanstva za vize i konzularne usluge: 35 eura za jednokratne i višekratne vize (samo za državljane EU).

Pristojba za izdavanje viza se plaća isključivo u eurima.

Pristojbe za obradu zahtjeva za vizu se ne naplaćuju za sljedeće kategorije osoba:

 • Za bliske rođake: bračnog druga, djecu, roditelje, bake i djedove, unuke  građana EU-a koji zakonito borave na teritoriju Republike Azerbajdžan.
   
 • Za članove službenih izaslanstava.
   
 • Za učenike, studente, postdiplomce i prateće nastavnike koji putuju u edukativne svrhe.
   
 • Za osobe s invaliditetom i osobe koje ih prate (ako je potrebno).
   
 • Za sudionike u međunarodnim sportskim događajima.
   
 • Za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim aktivnostima.
   
 • Za osobe koje putuju iz humanitarnih razloga (hitno medicinsko liječenje, pogreb i slično).
   
 • Za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju u svrhu obrazovanja i osposobljavanja, sudjelovanja na seminarima i konferencijama.
   
 • Za umirovljenike.
   
 • Za djecu mlađu od 12 godina.
   
 • Za novinare i tehničko osoblje.
    

Prijava boravka stranaca

Izvod iz Zakona o strancima Republike Azerbajdžan

Stranci i osobe bez državljanstva "registracija na mjesto boravka u Republici Azerbajdžan

Stranci ili osobe bez državljanstva koji privremeno ostaju u Republici Azerbajdžan na više od 10 dana trebaju prijaviti mjesto boravka (odgovarajuća prijava na azerbajdžanskom, ruskom i engleskom jeziku se podnosi strancima i osobama bez državljanstva na graničnim prijelazima pri ulasku u zemlju).

U tu svrhu, uprava mjesta boravka stranca ili osobe bez državljanstva (hotel, lječilište, kuća za odmor, pansion, kamp, turističko naselje, bolnica ili druga slična mjesta) ili vlasnik stana ili drugog stambenog prostora u kojem stranac ili osoba bez državljanstva boravi (u daljnjem tekstu: primatelj) trebaju podnijeti zahtjev za prijavu mjesta boravka i priložiti kopiju putovnice (drugi dokument za prijelaz granice) te osobe nadležnom tijelu izvršne vlasti preko službenih stranica nadležnog tijela izvršne vlasti, poštom, elektronskom poštom ili osobno u roku od 10 dana nakon dolaska osobe u zemlju.

Nakon prijema zahtjeva, nadležno tijelo izvršne vlasti odmah registrira stranca ili osobu bez državljanstva na mjestu boravka unosom podataka o njima u Jedinstveni migracijski informacijski sustav i obavještava o tome podnositelja zahtjeva u roku od 1 radnog dana.

Stranci i osobe bez državljanstva se registriraju na sljedeće razdoblje:

 • Osobe s vizom - na razdoblje boravka navedeno u vizi;
 • Osobe koji dolaze prema bezviznom režimu - na 90 dana.

Prijava boravišta (tijekom perioda zaštite) stranaca i osoba bez državljanstva, koji su pod zaštitom Predstavništva UNHCR-a u Republici Azerbajdžan, provodi se nadležnim tijelom izvršne vlasti na osnovu podataka pruženih od strane Predstavništva.

Za prijavu boravišta stranaca i osoba bez državljanstva ne plaća se ni jedna pristojba.

Kada stranci i osobe bez državljanstva napuštaju svoja mjesta boravka, primatelj ili oni osobno dužni su o tome obavjestiti nadležno tijelo izvršne vlasti i na temelju te informacije oni se odjavljuju s mjesta boravka. Po završetku prijavljenog vremena boravka, stranci i osobe bez državljanstva se smatraju odjavljenim.

Kada stranac ili osoba bez državljanstva mijenja njegovo/njezino mjesto boravka, on/ona bi trebali se prijaviti na novo mjesto boravka.

Za više informacija molimo posjetite:

http://www.migration.gov.az/index.php?section=012&subsection=111&lang=en

Prema bilateralnim međudržavnim sporazumima, za nositelje diplomatskih i službenih putovnica između Republike Azerbajdžana i ovdje navedenih zemalja uzajamno se primjenjuje bezvizni režim